Fugt - Bygningsdele

Af: Erik Brandt, Tommy Bunch-Nielsen, Tessa Kvist Hansen, Martin Morelli, Anker Nielsen, Walter Sebastian, Lise Jacobsen, Michael Ulf Bech (illustrator), Claus Nielsen (illustrator)

Læseprøve

Beskrivelse

Det er håbet, at anvisningen om udformning af bygningsdele kan reducere det store antal af omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af forkert udformede bygningsdele. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Anvisningen er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende. Anvisningen omtaler forudsætningerne for korrekt udførelse af en række bygningsdele og indeholder desuden mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, gulve, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse. Denne anvisning er udvidet med en mere dybdegående behandling af, hvordan bygningsdele kan renoveres, og desuden er der tilføjet et antal tjeklister til brug ved projektering og udførelse.

Yderligere informationer